:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

“Efficiëntiewinsten moeten naar onderzoeksjournalistiek kunnen gaan.”

De Belgische Mededingingsautoriteit heeft de oprichting van Het Mediahuis door de mediagroepen Corelio en Concentra goedgekeurd. Open Vld hoopt dat de schaalvergroting en de bundeling van krachten en know how hand in hand blijft gaan met een gediversifieerd aanbod van kranten.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Sas Van Rouveroij: “De snelle veranderingen in het medialandschap, zoals de digitalisering en de komst van internationale groepen, maar ook de economische crisis hebben bedrijven doen nadenken over hun werking. De keuze om zo efficiënt mogelijk te werken door een bundeling van krachten willen we dan ook als een positief verhaal zien. Zeker wanneer de vrijgekomen middelen geherinvesteerd zouden worden in innovatieve initiatieven en in betere kwaliteit.” Van Rouveroij denkt dat de ruimte, zowel financieel als in tijd, die door deze fusie tot stand kan komen, aangewend moet worden om meer aandacht te hebben voor onderzoeksjournalistiek. Hij denkt zelfs dat elke krant op die manier een nog nadrukkelijker profiel kan krijgen.

Open Vld begrijpt echter dat de oprichting van Het Mediahuis ook een aantal terechte bezorgdheden met zich meebrengt. Fractievoorzitter Bart Tommelein: “De pluriformiteit en de kwaliteit in het Vlaamse aanbod moet gevrijwaard worden. Er is uiteraard nog het krantenaanbod van De Persgroep, de weekbladen van andere mediabedrijven en heel wat bijkomende journalistieke verslaggeving, zowel op televisie als op het internet. Het aanbod op diverse platformen moet zo ruim mogelijk, maar ook leefbaar blijven.” Volgens is het nu aan Het Mediahuis om te verzekeren dat de verschillende redacties autonoom kunnen blijven werken.Terug naar overzicht