:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

Vlaamse regering vaart geen enkele koers

Tijdens het debat over de begrotingsaanpassing kwam Open Vld-fractievoorzitter Sas van Rouveroij tot de conclusie dat de begroting die de Vlaamse regering aan het Parlement voorlegde zo lek is als een vergiet en dat het Vlaamse schip daardoor water maakt. “Het haalt geen enkele snelheid meer, en vaart ook geen enkele koers.” Hieronder vind je een samenvatting van de tussenkomst van de fractievoorzitter van Open Vld.

Van Rouveroij hekelde meteen het feit dat de Vlaamse regering maar achter de feiten aan blijft hollen. Op het moment dat de eerste begrotingsaanpassing in het Parlement wordt besproken, werd al een tweede aanpassing ingediend. “Het debat in het Parlement wordt dus andermaal gevoerd over cijfers die deels achterhaald zijn.”

De begrotingscontrole die werd aangekondigd als “a hell of a job” bleef in realiteit opnieuw een kaasschaafoefening. De regering vond 544 miljoen euro dankzij de bevriezing van niet-loonuitgaven (77 miljoen), de aanwending van buffers (129 miljoen), oversijpelingseffecten van 2011 (175 miljoen), uitstel decreet sociale bescherming (30 miljoen), kleine ingrepen in bijv. Hermesfonds en TBS (59 miljoen) en verse belastingen (90 miljoen). En een conjunctuurbuffer van amper 16 miljoen, die niet eens volstaat voor een groeivertraging van 0,1%.

Het zijn alleszins niet de structurele keuzes die Vlaanderen nodig heeft, bijvoorbeeld voor de financiering van usurperende bevoegdheden of bijkomende pensioenlasten. Het lijkt wel of Vlaamse regering ervan uitgaat dat de zesde staatshervorming niet geïmplementeerd zal geraken. “Dit stilzitten is gaandeweg zo opvallend dat ik op zoek ben gegaan naar een mogelijk motief”, zei Van Rouveroij. “Voor Minister Muyters is dat voor de handliggend. De zesde staatshervorming zint zijn partij niet dus wordt ze ook niet voorbereid. Maar voor de medeondertekenaars CDV en SP.A ligt het wat gevoeliger zodat ze minstens lippendienst bewijzen aan het gesloten akkoord. De houding van de NVA komt hen echter goed uit. De Vlaamse regering neemt nu al haar toevlucht tot belastingsverhogingen zoals de verdubbeling van de miserietaks, wat zal dat worden als minstens een bedrag van meer dan één miljard moet worden gevonden?”

Scheidingstaks

Van Rouveroij hekelde ook nog eens de scheidingstaks, die Open Vld ondanks de sociale correctie zal blijven bestrijden. “Het resultaat, collega Van Malderen, van uw demarche is dat bij een gemiddelde verkoopprijs van een woning in Vlaanderen een koppel zes kinderen moet hebben om goedkoper af te zijn met uw “sociale bijsturing” dan volgens de huidige regeling. Waar is de sp.a in godsnaam fier op?”

Van Rouveroij zou liever een verdeeltaks heffen op de verdeeldheid van de Vlaamse regering. “Die zou bijzonder veel geld opbrengen. Maar de verdeeldheid van de Vlaamse regering heeft nefaste gevolgen voor Vlaanderen, maakt broodnodige beslissingen onmogelijk of schuift ze hopeloos lang voor zich uit.”

Verdeeldheid is en was er o.a. over het voortbestaan van de provincies, de hervorming van de groenestroomcertificaten, de Oosterweelverbinding, de afschaffing van het reisbureaudecreet, de wijzigingen aan OCMW-, gemeente- en provinciedecreet, de nieuwe belasting op inverkeerstelling, etc.

De Vlaamse regering lijkt niet in staat om moedige en creatieve keuzes te maken, betoogde Van Rouveroij. Nochtans kan ze voor wat misloopt geen externe vijand de schuld geven. En de liberale fractieleider richtte zich expliciet tot zijn N-VA-collega Van Dijck: “Of is het de schuld van de PS dat de jobkorting is afgeschaft? Is het de schuld van de PS dat de Vlaamse steun voor groenestroom de energieprijzen de hoogte indrijft ? Is het de schuld van de PS dat de interne staatshervorming zo’n mager beestje is? Is het de schuld van de PS dat het zo moeilijk is om in te grijpen bij De Lijn? Is het de schuld van de PS dat we zitten opgezadeld met een derde VRT-net? Is het de schuld van de PS dat 500 sociale woningen leeg staan en het budget voor renovatie op is? Is het de schuld van de PS dat de echtscheidingstaks van 1 naar 2,5% wordt gebracht?”

Sas van Rouveroij haalde tot slot het “Verslag aan de samenleving” van KBC, waarin de bank stelt dat ze dit jaar enkel van plan is om de federale overheid terug te betalen. Een amendement van de regering geeft hieraan uiting door een maximale inschatting in te schrijven van de leningsbehoefte en daarbij abstractie te maken van de terugbetaling van KBC.

“Maar dat betekent dat het algemene begrotingssaldo van de Vlaamse ministeries van een overschot van 1,3 miljard wordt omgebogen naar een tekort van 406 miljoen euro”, stelde Van Rouveroij. “Collega Dirk Van Mechelen heeft u in de commissie al een paar keer gewaarschuwd voor het feit dat dit zorgwekkend is want symptomatisch voor een begroting die enkel de indruk wekt in evenwicht te zijn maar in werkelijkheid een structureel tekort vertoont.
De eenmalige ontvangsten zoals de verkorting van de aangiftetermijn voor de successierechten ten belope van 60 miljoen, het verlies van de rentebetaling vanwege KBC ten belope 297 miljoen, de exponentiële groei van de beschikbaarheidsvergoedingen voor vele honderden miljoenen zal de begroting verder doen ontsporen.”

En van Rouveroij besloot: “Mijnheer de minister president, uw begroting is zo lek als een vergiet. Uw schip maakt niet alleen water waardoor het geen snelheid haalt, het vaart ook geen enkele koers. Spijtig. Erg spijtig.”Terug naar overzicht