:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

Valse start voor Vlaams Handvest

Het Handvest vergt een zo breed mogelijk politiek draagvlak. De holderdebolderwijze waarop de Vlaamse regering het vandaag aan de pers voorstelt, geeft dit Handvest een valse start. Dat is zeer betreurenswaardig. Het getuigt van een voortdurend misprijzen voor al wie niet behoort tot haar eigen tijdelijke meerderheid", zegt Sas van Rouveroij, fractieleider van Open VLD.

 Maanden geleden kreeg Van Rouveroij naar eigen zeggen van de minister-president de vraag om mee te werken aan het Handvest. De bemerkingen van de liberale fractie werden overgemaakt. "De minister-president omschreef de liberale bemerkingen als zeer constructief en zou die voorleggen aan de coalitiepartners. Daarna zou de minister-president terugkoppelen om verdere afspraken te maken."

 

Dat laatste is volgens van Rouveroij nooit gebeurd, hoewel Kris Peeters in "Villa Politica" stelde dat de toevoegingen van Open VLD in het document werden opgenomen.

"In de Vlaamse regering blijkt maandenlang gebakkeleid te zijn geweest tussen de meerderheidspartijen over het woordje 'natie'. Toen er uiteindelijk een akkoord uit de bus kwam in de schoot van de verdeelde Vlaamse regering, besliste die de tekst zo snel mogelijk te communiceren", zegt van Rouveroij. "Daarbij negeerde ze zonder verpinken de gemaakte afspraken met Open VLD. Als voorbeeld voor de waarden waarvan dit Handvest de uiting moet zijn, kan dit alvast tellen", luidt het bij de liberalen.

"Een Handvest is een basisdocument voor onze Vlaamse samenleving. Derhalve moet het de tand des tijds kunnen doorstaan en dus een meerderheid - die per definitie tijdelijk is - kunnen overstijgen. In die zin is en blijft Open VLD dit initiatief genegen. Volgende dinsdag op de fractievergadering, als we de tekst rustig hebben kunnen nalezen, zal mijn fractie haar standpunt over dit Handvest bepalen", besluit Van Rouveroij.

Klik hier voor de reactie van Sas.Terug naar overzicht