:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

Bijsturing maakt echtscheidingstaks erger

De bijsturing op de verdubbeling van de scheidingstaks van 1 naar 2% die de Vlaamse meerderheid vandaag heeft beslist, blijft voor iedereen die er het slachtoffer van wordt een belastingverhoging. Die bijsturing maakt de impact van de taks bovendien nog zwaarder dan de verdubbeling die de regering eerst besliste voor wie scheidt en een huis moet verdelen dat meer kost dan de gemiddelde kostprijs van een woning. Dat zeggen Vlaams volksvertegenwoordigers Sas van Rouveroij en Dirk Van Mechelen (Open Vld).

De Vlaamse regering beweert dat ze sociale correcties uitvoert op de verdubbeling van de scheidingstaks. Maar ze verhoogt de verdubbeling tot 2% verder tot 2,5%. En geeft dan een gedeeltelijke vrijstelling (abattement) voor de eerste 50.000 euro en een bijkomende vrijstelling van 20.000 euro per kind.

“Dit betekent dat de scheidingstaks voor iedereen nog altijd hoger zal zijn dan nu”, zegt Open Vld-fractievoorzitter Sas van Rouveroij. “Als je weet dat de gemiddelde kostprijs van een woning in Vlaanderen € 251.683 bedraagt, leert een eenvoudige rekensom dat de bijgestuurde scheidingstaks kinderloze echtparen die een woning wegens echtscheiding moeten verdelen, nog zwaarder pakt dan de eerste verdubbeling van de taks, indien die woning meer kost dan 250.000 euro”, aldus Dirk Van Mechelen.

Het compromis over de bijsturing houdt volgens Open Vld in dat SP.A erin gelukt is de scheidingstaks nog veel erger te maken voor alle hardwerkende Vlamingen uit een tweeverdienersgezin die uit elkaar gaan. Want zij bezitten het vaakst een woning met een meer dan gemiddelde kostprijs.

Volgens Van Rouveroij is de bijsturing “een draak van een compromis. Open Vld wil die hele scheidingstaks gewoon afschaffen en het inkomensverlies compenseren in de uitgaven.”

herbekijk het item op het Journaal 24/04/2012Terug naar overzicht