:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

Persartikel De Lloyd: Uitbreiding loodsen op afstand niet haalbaar

Een verdere uitbreiding van het systeem van loodsen op afstand is om veiligheidsredenen niet haalbaar. Een versoepeling van de loodsplicht en van het vrijstellingenregime wordt wel bekeken.

Dat antwoordde minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Sas van Rouveroij. Die stelde zijn vraag in de nasleep van de recente staking van de loodsen, die voor "een onverantwoord hoge economische schade" en een grote imagoschade voor de Vlaamse havens zorgde.

Van Rouveroij, voormalig havenschepen van Gent, wilde van de minister weten of er nieuwe stappen te verwachten zijn inzake loodsen op afstand (een systeem dat vandaag al wordt toegepast wanneer weersomstandigheden het onmogelijk maken een loods fysiek aan boord van het schip te brengen en waarbij schepen via radar van op de wal een haven worden binnengeloodst) en inzake vrijstelling van beloodsing (waarbij kapiteins een 'pilot exemption certificate' kunnen bekomen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen en voldoende vertrouwd zijn met de vaarweg).

Een uitbreiding van het loodsen op afstand ziet HIlde Crevits niet zitten. Zij roept daarvoor veiligheidsredenen in die vooral te maken hebben met het feit dat de technische mogelijkheden begrensd zijn (onder meer door een gebrek aan werkplekken op de centrales Zeebrugge en Vlissingen). "Het invoeren van loodsen op afstand in gunstige weersomstandigheden zou helemaal onverantwoord zijn gelet op de dan optredende verkeersintensiteit, inclusief recreatievaart die moeilijk waarneembaar is op de radarschermen", schrijft de minister in haar antwoord.

Voor een versoepeling van de loodsplicht en het vrijstellingenregime op de vaarwegen naar de Scheldehavens, inclusief het kanaal Gent-Terneuzen, staat de deur wel op een kier. De mogelijkheden op dat vlak zullen dit jaar bekeken worden in het kader van de Permanente Scheldecommissie, zegt Crevits. Een werkgroep - "waaraan ook vertegenwoordigers van de havens zullen deelnemen" - zal tegen eind dit jaar voorstellen hieromtrent formuleren.



Terug naar overzicht