:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

Gent, stad van willen en kunnen

Open Vld Gent gaat met een sterke lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Mathias De Clercq trekt de lijst, gevolgd door schepen Sofie Bracke en schepen Christophe Peeters. Stephanie D’Hose, voorzitter van Jong Vld Gent en medewerkster van Sas, staat op vier en huidig fractievoorzitter van de gemeenteraad Sami Souguir sluit de top vijf af.

De lijst, die op 28 maart werd goedgekeurd door het bestuur, weerspiegelt de solidariteit tussen verschillende generaties Gentse liberalen. Zo wordt de lijst geduwd door gemeenteraadslid Frank Wijnakker (plaats 47), OCMW-voorzitter Geert Versnick (plaats 48), schepen Catharina Segers (plaats 49), Open Vld-fractievoorzitter in het Vlaams Parlement Sas van Rouveroij (plaats 50) en Europees fractieleider Guy Verhofstadt (plaats 51). Samen met de hele ploeg van Open Vld Gent, staan zij voor een positief, verenigend, liberaal project voor Gent. Open Vld wil, daarbij steunend op haar uitgebreide bestuurservaring, ook in de toekomst het verschil blijven maken.

Gent is er ontegensprekelijk sterk op vooruitgegaan de voorbije jaren. Gent is geëvolueerd van een ietwat anonieme, grijze stad naar een dynamische metropool met een aantrekkelijk historisch hart, een bloeiend cultureel leven en een sterke economie. Open Vld heeft de voorbije dertig jaar die positieve ontwikkeling van Gent fundamenteel mee vormgegeven. Denk aan het autoluw maken van de binnenstad, de vele investeringen in sport- en jeugdinfrastructuur in de Gentse wijken en deelgemeenten, de uitgebreide stadsvernieuwing in de 19de eeuwse gordel, de vele impulsen voor onze economie, de grote investeringen in woonzorgcentra en welzijnsbureaus. Dit binnen een strikt financieel kader en zonder elastingsverhogingen voor de Gentenaars.

Open Vld Gent wil een beleid dat verder bouwt op al het goede van de voorbije jaren, maar bovenal nieuwe kansen benut en nieuwe wegen bewandelt. Gent staat vandaag immers voor grote uitdagingen, ondermeer op vlak van mobiliteit, migratie, onderwijs en leefbaarheid. Open Vld is daarbij dé garantie voor de verdere vooruitgang van Gent, dé sleutel voor een efficiënt, evenwichtig en ervaren bestuur. Absolute prioriteit is een kordaat veiligheids- en overlastbeleid om de leefbaarheid in onze wijken te garanderen.

Op vlak van mobiliteit kiest Open Vld resoluut voor een én-én beleid dat geen enkele vervoersvorm uitsluit. Open Vld Gent gaat verder voluit voor meer kwalitatieve, betaalbare woningen in duurzame groene wijken en een gevoelige uitbreiding van kinderopvang en basisonderwijs om de stad aantrekkelijk te houden voor jonge gezinnen. Open Vld wil verder nog meer inzetten op Gent als ondernemende, creatieve en innovatieve stad. Dit binnen een strikt financieel kader en als een efficiënte, effectieve dienstbare overheid. De Gentenaars krijgen daarbij alle kansen om mee te participeren aan het beleid en hun stad mee te beheren.Terug naar overzicht